Regulamin

Regulamin

Regulamin Pensjonatu Ewa w Wiśle

Prosimy z zapoznanie się z obowiązującymi w naszym pensjonacie zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Śniadanie wydawane jest w godzinach 9:00 do 10:00. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.
 2. Należność za pobyt winna być uregulowana w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju.
 3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości prosimy wypełnić kartę meldunkową i okazać na prośbę obsługi Recepcji dokument z fotografią.
 4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
  5. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
  6. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 23:00.
  7. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
  8. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
  9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
  10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
  12. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.
  13. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest monitorowany całodobowo.
  14. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
  15. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.
  16. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
  17. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo oraz unormowania prawne, naszych Gości obowiązuje ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza balkonami.
 5. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w Recepcji. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w Recepcji.

 

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszym pensjonacie.
Pensjonat EWA  ul. Brzozowa 14, 14-460 Wisła  │ tel.: +48 794 925 000  │ tel.: +48 784 053 600